Pengembaraan Hidup


Bukan Usaha Kita Sia-sia Tapi Kejayaan Lewat Tiba.. Wahai Manusia Bertahanlah

CIKGU ADILA

My photo
InsyaAllah perjalanan hidup masih lagi panjang dan pelbagai rintangan masih perlu diteruskan..ayuh semua mulakan hari dengan senyuman dan sebarkan aura positif kepada semua..

Saturday, April 24, 2010

manusia yang keringOrang yang tidak beriman umpama pohon yang kering disambar api semasa dia marah. semakin kering pohonnya, semakin besar apinya. begitulah manusia yang kering imannya, semakin jauh dirinya dari Allah, semakin kering jiwanya

sub NKRA KPM

Di bawah NKRA (Bidang Keberhasilan Utama Nasional) KPM tersebut difokuskan kepada 4 sub-NKRA iaitu:


1. Prasekolah - dimana peningkatan 20% penyertaan kanak-kanak 5 tahun ke atas ke pendidikan prasekolah dengan menjadikan pendidikan prasekolah sebagai aliran perdana dalam sistem pendidikan kebangsaan pada tahun 2012.

2. Literasi dan Numerasi - di mana semua kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pembelajaran boleh menguasai kemahiran literasi dan numerasi sebelum melangkah ke tahun 4 pada tahun 2012.

3. Sekolah Berprestasi Tinggi - di mana usaha KPM membangunkan 100 buah ' high performance schools ' termasuk 'trust schools' pada akhir tahun 2012.

4. Pengetua/Guru Besar - di mana bai'ah atau akujanji kepada Pengetua/Guru Besar berdasarkan 'performance based assessment' mulai tahun 2010.

Key Performance Indicator (KPI) atau Bidang Pengukuran Prestasi bagi KPPM telah ditetapkan berdasarkan kepada beberapa kpi :

1. Nisbah Guru:Murid mengikut sasaran tahun semasa ( Sekolah Menengah 1:17, Sekolah Rendah 1:16)

2. Penurunan kes disiplin sekolah sebanyak 0.02% setahun bagi semua jenis sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara.

3. Peratus peningkatan sebanyak 1.0 % setahun bagi kadar pencapaian murid dalam Kelas Intervensi Awal (KIA2M).

4. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3.00), PMR (GPN=3.50), dan SPM (GPN = 6.00).

5. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah.

6. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR - 0.3%, PMR - 0.3%, dan SPM - 0.2%)

sumber : http://www.akademikpahang.edu.my

National Key Result Area (NKRA)

Pointers 6 Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)

selepas PIPP, kerajaan kini melancarkan satu lagi penanda aras yang perlu dicapai bagi membantuk sebuah negara bangsa yang efektif. NKRA melibatkan pelbagai bidang yang perlu diberikan keutamaan. oleh itu NKRA yang ketiga perlu di ambil perhatian bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan.

Soalan Dan Jawapan

1. Bilakan Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)?

• Pada Isnin (27 Julai 2009), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah, dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah; memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman; dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana.

2. Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan?

• Bagi setiap NKRA, seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Menteri-menteri yang dilantik ialah:

I. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan, menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran)

II. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri)

III. Bagi NKRA memerangi rasuah, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri).


IV. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat)

V. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah)

VI. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam, menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan).

3. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan?

• Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut

• KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. Setiap NKRA, akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. Berpandukan dengan KPI ini, segala prosedur akan diperkemas, segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan

• Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. Maknanya dalam setiap enam minggu, PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan.

• Bukan itu sahaja, anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing, yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan.

• Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini, 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka, memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. Sesungguhnya, kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya.

4. Latar belakang merevolusikan pengurusan


Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan

• Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri, PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru, bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat.

• Pada 28hb April, PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI, yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang sangat berkesan. Malah, mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain, Australia dan Kanada.

• Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. Hatta, kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif.

• Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini, PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area, singkatannya NKRA. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan.


5. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA?

• Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius, wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam.

• Puncanya ialah, PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar, akan apakah inisiatif, rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan.

• PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan.

• PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. Untuk setiap NKRA, akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. Dengan adanya KPI ini, maka segala prosedur akan diperkemas, segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan.

6. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)?

1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah

• Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku.

• Oleh yang demikian, kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu:


i) Jenayah jalanan

Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut, samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Johor. Didapati, negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010.

ii) Keselamatan awam

Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan. Dalam usaha ini, balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. Selain itu, langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV.

iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan

Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula, Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan.

2) NKRA yang kedua – Memerangi rasuah

• Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. Seperti mana yang kita semua tahu, gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index mereka, meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004.

• Oleh itu, untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan, kerajaan beriltizam mengemas kini polisi, prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan.

• Sehubungan dengan itu, kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan, kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif.


3) NKRA yang ketiga – Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

• Seperti yang semua maklum, ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. Justeru, kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf sosioekonomi.

• Oleh itu, dalam bidang pendidikan, PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Mahu tidak mahu, generasi muda Malaysia perlu berilmu, mesti berfikiran kreatif, berinovatif, bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan.

• Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. Untuk itu, pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana.

• Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. Maka, bagi menangani kemelut ini, PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah, jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurang-kurangnya kepada 80%.

• Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula, kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. Berkaitan itu, kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai’ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing.

• Selain itu , sebagai projek perintis, sebanyak 100 buah sekolah, terdiri daripada jenis harian biasa, sekolah bestari, kluster, trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh, akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. Dengan ini, kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012.


4) NKRA yang keempat – Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah

• PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9. Mengikut rekod sistem e-kasih, terdapat hampir 45,000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 11,000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala pengesahan status lebih 14,000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010.

• Sehubungan ini juga, sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat. Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. Oleh itu, bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan.

• Sememangnya, sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. Malah, kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita. Sehingga Jun 2009 sahaja, seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti. Justeru, kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4,000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia.

5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman

• Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa, janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara. Maka, atas prinsip maslahah umum juga, tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran.

• Lantaran itu, pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1,500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012.

• Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved), jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak.

• Manakala di Semenanjung Malaysia pula, bagi tempoh yang sama, liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun, 5km dari kemudahan jalan berturap. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion.

• Pada masa ini, liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masing-masing di sekitar 62%. Justeru, Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini. Jadinya, tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60,000 buah rumah.

• Selanjutnya, memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung, Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012. Sejumlah RM3.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80,000 buah rumah. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7,000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012.

• Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu, Kerajaan akan membina dan membaik pulih sejumlah 50,000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia.


6) NKRA yang keenam – Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana

• Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju, kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini.

• Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan, pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam. Jadi, Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. Namun, harus disedari, untuk meningkatkan peratus ini, ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar, mapan dan berjangka panjang. Walau apa pun, buat langkah permulaannya, PM mengumumkan menjelang penghujung 2012, tambahan 35 set “4-car-train” akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya.

Kesimpulan

Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata.

Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana, “ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan.”

sumber : http//pmr.penerangan.gov.my

koleksi bahan bantu mengajar (BBM) 2

lukis dan mewarna


ekspreskan emosimu melalui seni

mungkin ini salah satu tanda mata atau tanda sumbangan kami bagi sekolah ini secara amnya dan kepada makmal sains khususnya.

memandangkan shaya merupakan bakal guru sains maka shaya perlu memberi khidmat kepada makmal sains..mana lah tahu apabila posting kelak, shaya terpaksa menguruskan makmal kelak...maka ini merupakan platform pertama bagi shaya dan rakan-rakan mencari pengalaman..

bagi tujuan ini shaya diminta untuk membersihkan makmal, mengemas barang-barang di stor dan menempatkannya ketempat sepatutnya serta melukis mural taman sains dan taman angaksa raya..

oleh itu, kami menghabiskan hujung minggu kami untuk melaksakan niat murni ini..

merentas desa- lari laju nah -
Laporan Kejohanan Merentas Desa
Sek Keb Kebun Sireh
27 Mac 2010

Pada 27 Mac yang lalu, sekolah ini telah selamat menjalankan kejohanan merentas desa yang jatuh pada hari Sabtu bersamaan dengan hari kelas ganti bagi cuti Deepavali.
Acara bermula pada pukul 8 pagi dengan mengumpulkan murid-murid di dataran sekolah bagi mengambil kehadiran dan sedikit taklimat oleh jawatankuasa merentas desa.
Seterusnya, acara memanaskan badan dengan melakukan senaman aerobik mengambil tempat. Senaman ini diketuai oleh Pn Norazrina Othman dan dibantu oleh murid-murid tahun 6.
Seterusnya kejohanan dimulakan dengan melepaskan murid perempuan tahun 1. Murid-murid dilepaskan secara berperingkat-peringkat bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku.
Guru-guru pula telah ditugaskan dengan tugasan masing-masing. Saya telah ditugaskan untuk menjaga check point 2 bersama 3 rakan guru yang lain.
Sepanjang tugasan yang diberikan, saya dapat membuat kesimpulan bahawa persiapan yang rapi akan memudahkan pekerjaan. Ini dapat digambarkan dengan pelaksaan kejohanan ini berjalan lancar dengan adanya persiapan rapi semua pihak. Di samping itu, murid-murid turut mendapat faedah dalam kejohanan ini.
Kejohanan ini berakhir dengan acara penyampaian hadiah kepada para pemenang oleh Pn Nazirah.

Monday, April 19, 2010

betul @ tidak???????

assalamualaikum bt yang membaca..
semalam kakak angkat shaya sms shaya...katanya pandangannya tentang hidup telah berubah setelah pulang bercuti ke kampung halaman..apabila shaya membaca sms itu shaya tersenyum..kerana shaya faham benar akan maksud yang cuba disampaikan untuk shaya..walaupun itu mungkin cuma telaah shaya, tapi hati shaya juga berkata 'walau ke mana pun terbangnya sang pipit, kembali ke sarang jua akhirnya"....

mungkin secara tidak sedar kita tidak akan perasan bahawa aura yang paling kuat yang akan dapat kita raih ketika kita memandang wajah ke dua orang kita dan mendengar leteran mereka..

mungkin kedut hodoh dimuka mereka itu tidak melambangkan apa-apa namun kedut-kedut itulah saksi perjuangan mereka membesarkan mereka..setiap titis air liur yang mereka lontarkan untuk menasihatikan kita sering kali hilang ibarat angin lalu..semakin hari bertambah, baru kita sedar itu semua adalah untuk kebaikan diri kita..percayalah suatu hari nanti semua itu akan terungkai kerana masa depan adalah rahsia tuhan.

semakin anak ini membesar, kita akan meninggalkan mereka..belajar, bejkerja dan berkahwin dan terkadang kita melupakan mereka dek kesibukan tanggungjawab sendiri..namun pada dimanakah tempat ynag bakal kita tuju apabila kita dilanda masalah..kerugian dalam bisnes, sakit yang memudaratkan, bercerai dan kematian??? 99.99% daripada kita akan mencari sang tua yang bergelar ayah dan ibu.. mereka lah tempar bergantung kita selain sang Pencipta..betul @ tidak???? jika anda tidak setuju shaya amat bersetuju...

selepas membaca sms itu, tangan shaya terus mendail nama "bonda mariam"... tidak pasti kenapa..tersentuh mungkin....

Sunday, April 18, 2010

my LULU
MY LULU

semalam shaya jalan-jalan disatu pasaraya dan mata shaya tertancap pada satu ciptaan tuhan yang amat indah..MasyaAllah cantinknya dia..langkah terus ku atur mendekatinya dan hati terus menronta-ronta untuk memilikinya..tapi memang cita-citaku sejak dulu untuk memiliki sesuatu yang dijadikan teman dikala kesunyian..setelah meneliti budget dan segala bentuk perbelanjaan dan keinginan..aku membelinya..

dia : Halfmoon Betta Fish (ikan laga siam)
nama timangan : LULU (adik Lili)
warna : dark red with white pearl
harga : < rm 50

Wednesday, April 14, 2010

feactures of plants 3T

DAILY LESON PLAN

Date : 24th February 2010
Time : 7.40 am – 8.40 am (2 periods)
Class : 3 Teratai
Number of pupils :
Subject : Science
Theme : Learning about living things
Learning Area : Plants
Learning Objective : Pupils should learn that plants can be grouped according to
external features and can be grouped in many ways.
Learning Outcomes : By the end of the lesson, pupils will be able to:
1. Group plants according to similarities in external
features.
2. Group plants in different ways according to its external
features.
Prior Knowledge : Pupils have learnt to explain similarities and differences
between plants based on the table.
Science Process Skills : Grouping, classifying, communicating
Critical Thinking Skills : Attributing, comparing and contrasting
Creative Thinking Skills : Visualizing, relating
Scientific Attitudes & Value : Having an interest and curiosity towards the environment,
be kind-hearted and caring, be thankful to God.
Teaching & Learning
Resources : Flashcards and worksheet


Phase/ Time


Contents
Activities

Remarks

Teacher
Student

Orientation
(5 minutes) Sing a song 1. Teacher enters the classroom and asks the students to sing a song 1. Students respond to the song and sing together
SPS:
Communicating, predicting

SAV:
Independent


Elicitation of Ideas
(20 minutes) “Tick me” 1. Teacher pastes the picture on the blackboard and asks the students to tick their external features on the table given 1. Students volunteer to finish the task TLR:
Flashcards

SPS:
Communicating, predicting

TS:
Relating


Restructuring of ideas
(15 minutes) “group me” 1. Teacher distributes the picture and asks students to group it according to the features given
2. Teacher discusses the answer with the students 1. Students finish the task in group
2. Students discuss the answer with the teacher. TLR:
Worksheets

TS:
Relating, grouping and classifying

SPS :
Communicating

SAV:
Having critical thinking, daring to try, being confident, cooperative and independent.

Application of
Ideas
(15 minutes) Activity using worksheets
1. Teacher discusses the answer with the students.
1. Students discuss the answer with the teacher. TLR:
Worksheets

SPS:
Communicating, predicting

SAV:
daring to try, being confident, cooperative and independent

TS:
Relating


Reflection
(5 minutes) Summary and reflection 1. Teacher asks the students the reflection for today’s lesson.
1. Students do the reflection.


SPS:
Communicating

T/ Tangan Pensyarah Pembimbing/
Guru Pembimbing Tarikh :

....................................

parts of body 2A

Daily Lesson Plan

Class : Year 2 Anggerik
Number of pupils :
Date : 9th April 2010
Time : 08.40 a.m – 09.40 a.m ( 1 hour )
Level : Low
Theme : World of Self
Topic : Parts of body
Unit : Making A robot
Main skills : Listening and speaking
Integrated skills : Writing and reading
Sub- skills : 1.5.4 Listen to simple descriptions and recall details by
answering simple ‘Wh’ questions
3.6.1 Read and recognize words in other word games
4.2.2 Write words and phrases in clear and legible print
Learning Outcomes : By the end of the lesson, pupils should be able
to:
1. State 5 out of 8 daily routines
2. Describe 5 out of 8 daily routines
3. Group B should be able to recognise and write 6 out of 9 daily routines
Group B should be able to use the vocabulary in reading comprehension task
Previous knowledge : Pupils use their parts of body to do work in daily life.
Sentence : “ What do you do in the morning ?”
“I wash my face in the morning”
T&L Resources : Flashcards and worksheets.
Noble values (NV) :Bravery in participating in activities and cleanliness.
Stage/ Time Content Teacher’s activity Pupils’ activity Remarks


Set Induction
Pre- listening
( 4-5 minutes) The usage of real things to generate students idea.

Question :
“What is this?”
“What are you doing with this thing?”
“When did you brush your teeth?”

Answer :
“Comb”
“Comb my hair”
“In the morning”
• Teacher enters the classroom bring the comb.
• Teacher asks the question to stimulate their ideas.
• Pupils respond to the teacher by answering the question based on their daily routines T & L Resources:
Comb

]

Presentation
(13-15 minutes)
Acting the daily routines based on their experience and teacher instruction

Question :
“What do you do in the morning”

Answer :
“I get up”
“I wash my face”
“I brush my teeth”
“I take a bath”
“I wear my uniform”
“I comb my hair “
“I have my breakfast”
“I go to school”
• Teacher calls out a few of students to act the daily routines.
• Teacher asks the class to guess what action that are acting by them • Students will take part in class activities and quess the answer T & L Resources:
Flashcards .

Practice
( 13-15 minutes) Rearange the picture based on pupils’ prior experiences. • Teacher pastes the flashcards in a random manner
• Teacher asks the students to rearange the flashcards based on their prior experiences
• Teacher asks the pupils to do action of the daily routines
• Pupils rearange the picture based on their prior experiences
• Pupils act the daily routines T & L Resources:
Flashcards of body parts.

Production
(13-15 minutes) Worksheet from textbook • Teacher asks the students to complete the worksheets from the activity book
• Pupils complete the worksheet T & L Resources:
Worksheet

Closure
( 8-10 minutes) Simons says

“Take a bath”
“Comb your hair”
“Have a breakfast”
“Wear your uniform”
“Go to school”
“Get up”
“Wash your face”
“Brush your teeth”
• Teacher conducts “Simon says” activity • Students respond by doing the actionComments:

my body parts(2) 2A

Daily Lesson Plan

Class : Year 2 Anggerik
Number of pupils :
Date :02nd April 2010
Time : 08.40 a.m – 09.40 a.m ( 1 hour )
Level : Low
Theme : World of Self
Topic : Parts of body
Unit : Making A robot
Main skills : Listening and speaking
Integrated skills : Writing and reading
Sub- skills : 1.5.4 Listen to simple descriptions and recall details by
answering simple ‘Wh’ questions
2.3.3 Give short replies when naming the parts of the body
3.6.1 Read and recognise words in other word games
4.2.1 Write words in clear and legible print
Learning Outcomes : By the end of the lesson, pupils should be able
to:
1. State 5 out of 10 parts of body
2. Spell 5 out of 10 parts of body
3. Group C should be able to recognise and write 6 out of 10 parts of body
Group B should be able to use the vocabulary in the task given
Group A should be able to use, describe and draw the parts of the body
Previous knowledge : Pupils use their parts of body to do work in daily life.
Sentence : “ What is this?”
pattern “ This is my nose”
“ What are these?”
“These are my ears”
T&L Resources : Simon’s says, flashcards, worksheets, drawing papers, dice and giant
puzzle.
Noble values (NV) :Bravery in participating in activities, co-operation and cleanliness
Stage/ Time Content Teacher’s activity Pupils’ activity Remarks


Set Induction
Pre- listening
( 4-5 minutes) Language game :
Simon’s says
- Point your nose
- Close your eyes
- Pull your ears
- Show your leg
- Show your neck
- Point your mouth
• Teacher asks the pupils to show or point the parts of their body.
• Pupils act according to the instruction given.

Presentation
(13-15 minutes)
Teacher introduces the vocabulary by asking the pupils to paste it on the diagram provided.

Vocabulary:
1) Feet
2) Eyes
3) Arm
4) Nose
5) Mouth
6) Hand
7) Neck
8) Leg
9) Ears
10) Hair

Teacher presents sentence patterns:
“ What is
this?”
“What are these?”

Answer :
“ This is my nose”, “These are my ears” • Teacher generate pupils’ idea of body parts by asking them to paste on the diagram provided.
• Teacher presents the sentence patterns using flashcards.
• Teacher repeats the sentence patterns.
• Teacher asks pupils to repeat after.
• Pupils will try to answer the question based on their prior knowledge.
• Pupils listen to the sentence patterns.
• Pupils listen and repeat after the teacher.
T & L Resources:
Flashcards .

NV :
Bravery in participating in activities.
Practice
( 13-15 minutes) Group activity using the picture
of:
1) Feet
2) Eyes
3) Arm
4) Nose
5) Mouth
6) Hand
7) Neck
8) Leg
9) Ears
10) Hair
“draw me”activity
1. Eyes
2. Eyes
3. Nose
4. Mouth
5. Neck
6. Hair • Teacher calls out one pupil and asks she/he to answer the question.
“What is this?”

• Teacher calls out two pupils. Teacher guides pupil A to asks and pupil B will answer.
“what are these?”

• Teacher divides class into group A and B. Teacher asks group A to asks the question and group B respond to the question.
“what is this?”
“what are these?”

• Teacher will give the numbers from 1 to 6 for particular parts of the body.
• Teacher will call out one pupils to throw the dice
• The students will draw the parts of the body based on the number’s showed at the dice
• The whole class respond
“This is
my nose”

• Pupil B will answer.
“These are my ears”

• Group B will answer.
“this is the nose”
“these are the ears”

• Pupils respond to this activity by drawing the picture T & L Resources:
Flashcards of body parts, drawing papers and dice

NV :
Co-operation
Production
(13-15 minutes) Worksheets • Teacher gives the workseets to the pupils. • Pupils complete the worksheets given. T & L Resources:
Worksheets

NV :
Cleanliness
Closure
( 8-10 minutes) Language game:
Jigsaw puzzle • Teacher asks the pupils to complete the puzzle in group and read aloud the parts of the body in group
• Pupils act complete the task in group and read aloud in group T & L Resources:
Giant puzzle

NV :
Co-operationComments:

my body parts 2A

Daily Lesson Plan

Class : Year 2 Anggerik
Number of pupils :
Date : 26th of March 2010
Time : 08.40 a.m – 09.40 a.m ( 1 hour )
Level : Low
Theme : World of Self
Topic : Parts of body
Unit : Making A robot
Main skills : Listening and speaking
Integrated skills : Writing
Sub- skills : 1.1.1 – Listen to and repeat words
1.4.2 – Listen to and learn words of body parts.
1.5.1 – Listen to and enjoys children’s song and rhymes
2.1.4 - Ask questions and give answers clearly.
Learning Outcomes : By the end of the lesson, pupils should be able
to:
1. name 4 parts of body.
2. spell at least 5 words correctly.
3. sing a song about parts of body.
Previous knowledge : Pupils use their parts of body to do work in daily life.
Sentence : “ What is this?”
pattern “ This is my nose”
“ This is my mouth”
T&L Resources : ‘If you are happy’ song, flashcards, worksheets.
Noble values (NV) :Bravery in participating in activities.Stage/ Time Content Teacher’s activity Pupils’ activity Remarks

Set Induction
Pre- listening
( 4-5 minutes) Singing the song:
“ If you are happy”.
• Teacher plays the song and asks pupils to see and listen.
• Teacher plays the song for the second time.
• Teacher asks students to sing along according to the lyrics and do the action.

• Pupils sing along the song loudly according to the lyrics and do the action. T & L Resources:
Video of
“If you are happy”.

Lyrics is displyed in a sheet of paper and distribute to the all of pupils.

Presentation
(13-15 minutes)

Teacher presenting sentence pattern:
“ What is
this?”
Example of answers:
“ This is my nose”, “ This is my mouth”
Vocabulary:
1) Feet
2) Eyes
3) Arm
4) Nose
5) Mouth
6) Hand
7) Neck
8) Leg
• Teacher presents the sentence patterns by flashcards.
• Teacher repeats the sentence pattern.
• Teacher asks pupils to repeat after.
• Pupils listen to the sentence patterns.
• Pupils listen and repeat after the teacher.
T & L Resources:
Flashcards .

Practice
( 13-15 minutes)
Group activity using different parts of body on flashcards.

Picture of:
1) Feet
2) Eyes
3) Arm
4) Nose
5) Mouth
6) Hand
7) Neck
8) Leg • Teacher calls out one pupil.
• Teacher calls out two pupils.
• Teacher divides class into group A and B.
• She/he will ask the question:
“What is
this?”
while
showing
the
flashcards
of
different
parts of
body one
by one.
• The whole class respond in chorus.
Example of
answer:
“This is
my nose”
• Pupil A will asks the question and pupil B will respond the answer.
• Group A asks and group B answers.
• Group B asks and group A answers.
T & L Resources:
Flashcards of body parts.

Production
(13-15 minutes)
Crossword puzzle
• Teacher gives the crossword puzzles to the pupils.
• Pupils complete the crossword puzzle given.
T & L Resources:
Crossword puzzle

Closure
( 8-10 minutes) Language game:
“ Simon Says.” • Teacher asks the students to do the action based on his/her instructions.
• Pupils act according to the instruction given.

Comments:

numbers 2ADaily Lesson Plan

Class : Year 2 Anggerik
Number of pupils :
Date : 12th of March 2010
Time : 08.40 a.m – 09.40 a.m ( 1 hour )
Level : Low
Theme : World of Knowledge
Topic : Numbers
Unit : Counting is fun
Main skills : Listening and reading
Integrated skills : Writing and speaking
Sub- skills : 1.3.4 Listen to and understand cardinal numbers : scope : 11-
20
3.2.3 Recognise and read aloud cardinal numbers 11-20 in
numeral and words forms
Learning Outcomes : By the end of the lesson, pupils should be able to:
1. Read five out of ten numbers
2. Recognise five out of tennumbers –
3. - Group C should be able to recognise and write five out of
ten numbers
- Group B should be able to read five out of ten numbers
- Group A should be able to recognise five out of two numbers

Previous knowledge : Pupils already learn to count the numbers one to ten in year 1
Sentence pattern : “What is the shape of a blackboard?”
“The shape of the blackboard is rectangle”
T&L Resources : Nursery rhymes, flashcards, Books of Numbers and worksheet
Noble values (NV) : Cooperation in doing task and politenes


Stage/ Time Content Teacher’s activity Pupils’ activity Remarks

Set Induction
Pre- listening
( 4-5 minutes) Nursery rhymes
“ little indian”
• Teacher enters the classroom and asks the students to sing “little indian” song

• Pupils sing the song with teacher’s guidence T & L Resources:
Nursery rhymes

Presentation
(13-15 minutes)
Generates students’ ideas based on the song


Teach students’ number by using flashcards
• Teacher posts a question to generates students idea
Question :
What is the number after ten?
• Teacher teachs the number by using flashcards
Question :
What number is this?
• Teacher asks the students to repeat the numbers in chant

- • Pupils respond to the teacher’s question.
Answer :
Eleven
• Pupils will repeat after the teacher
Answer :
It is eleven
• Pupils repeat the numbers in chant
Eleven
Twelve
Thirteen
Fourteen
Fifteen
Sixteen
Seventeen
Eighteen
Nineteen
Twenty

T & L Resources:
Flashcards

Practice
( 13-15 minutes)
Practice the lesson according to group and individually
• Teacher divides class into group A and B.
• Teacher asks them the questions based on the picture showed
• Teacher calls out one pupils and post the questions
• Question :
How many cars are these?
• Pupils respond to classroom activities
• Answer :
“These are eleven cars” T & L Resources:
Book of numbers

Production
(13-15 minutes) Worksheet
• Teacher asks the students to finish the worksheet given

• Pupils complete
the worksheet T & L Resources :
Worksheet

Closure
( 8-10 minutes) Nursery rhymes
“ little indian” • Teacher asks the students to repeat the “little indian song”
• Students repeat the song T & L Resources:
Nursery rhymes

Comments:

sudah nama kehidupan

salam buat yang membaca dan terbaca..
rasanya dh lm xmenaip kt ruangan ni..al maklum lah sibuk dgn lesson plan n abm..lesson plan pun dh lm xupload..kesian kt kwn2 yg tertunggu terutamanya uja..hehhe

pejam celik2 praktikum dh nk abih..12 days to go (hari persekolahan).. mcm2 dugaan, ilmu pengetahun n pengalaman yang aku dapat..ap yg pasti aku teringin jg ckigu "kopi" bukan ckgu "carrot" @ "telur"..inyaAllah...

kalau difikirkan dengan amat baik, sememangnya masa depan kita adalah rahsia Tuhan Yang Maha Esa..ap yg berlaku ad hikmahnya..kita xkan nmpk serta merta tapi masa akan menampakkan segala..

rasa syukur yang tidak terhingga kerana aku tercampak kedunia perguruan ini..aku bersyukur kerana setidaknya aku masih terjaga..terutamanya hati ini..

setidaknya aku berpeluang melayan telatah murid-murid, memarahi pelajar yg tdk membuat kerja rumah n menasihati mereka yg memerlukan..ini semua tanggungjawab sesama manusia..jauh disudut hati ini hanya ingin mereka menjadi manusia yang berguna..

selama ini, aku rasakan tanggungjwab aku hny pada diri sndiri..tapi ternyata aku silap..tuhan membuat kita berbeza supaya kita boleh bergantung sesama yang lain..oleh itu kepada kita perlu mendabik dada sedangkan semua ini bukan milik kita tapi milim bersama...